Diamant kopen

Wilt u diamant kopen?
Stijgende prijzen op de grondstoffenmarkten en politieke onrust zijn doorgaans de ingrediënten voor prijsstijging op de diamantmarkt. Beleggers die in de komende jaren met deze factoren rekening houden, kunnen zich richten op beleggingsdiamant of briljant. Een factor om rekening mee te houden is de opkomst van synthetische diamant, hoewel de invloed daarvan op de prijzen momenteel (nog) verwaarloosbaar is. Op de lange termijn zal dit een alternatief zijn naast de natuurlijke diamant.

In 1991 en 1992 was er sprake van herstel in verband met de briljant prijzen. Dit was destijds veroorzaakt door de politieke ontwikkelingen in Zuid-Afrika. De prijzen van diamant zijn nadien gestabiliseerd op het relatief lage prijsniveau. De prijs van beleggingsdiamant heeft sinds 1940 een zeer sterke stijging doorgemaakt.

Diamant kopen bij gerenommeerde diamantair is belangrijk zodat u zeker bent van kwaliteit en echtheid. De diamantair zal bij verkoop aan de particulier een commissie van gemiddeld 5 á 10 procent berekenen. Het is raadzaam zich op een aantal adressen te oriënteren, want de commissies wijken bij gerenommeerde diamantairs nogal van elkaar af. Een steen van een halve karaat kost niet de helft van een steen van een hele karaat met gelijke kwaliteiten. De steen van een halve karaat zal minder dan de helft kosten van de gelijksoortige steen van één karaat. Een grotere steen zal onevenredig hoger in prijs zijn. Door de schaarste aan dergelijke stenen is men bereid daar relatief meer voor te betalen dan voor kleinere stenen.

De prijs van diamant en dus ook van de geslepen briljant is historisch gezien nog altijd laag. De markt is echter ondoorzichtig. De prijzen zijn afhankelijk van de vraag, maar ook van de politieke ontwikkelingen in de wereld. In tijden van grote spanningen zal de vraag naar briljant toenemen, omdat men dan in elk geval een tastbaar object van waarde bezit dat gemakkelijk is mee te nemen. Echter, het is een belegging die geen cent rente oplevert. Diamant is niet dagelijks te verhandelen. Wel kunnen met leveranciers van goede naam en faam schriftelijke afspraken worden gemaakt over de terugkoop door de diamantair op een later tijdstip. Door toenemende schaarste van ruwe diamant boven de tien karaat ontstaat een scherpe prijsstijging van geslepen diamant van vier karaat en meer. Het tekort is structureel omdat zich aan de vraagzijde nieuwe markten in China en India ontwikkelen. Door de daling van de dollarkoers zijn europrijzen van stenen tot en met drie karaat gedaald. Diamant is een belegging die geen cent rente oplevert en is niet dagelijks te verhandelen. Wel kunnen met leveranciers van goede naam en faam schriftelijke afspraken worden gemaakt over de terugkoop door de diamantair op een later tijdstip.